RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Кишинёв, Республика Молдова

Законодательство Молдовы

В законодательстве Республики Молдова нет такого Закона "О погребении и похоронном деле", как, например, в Белоруссии или России. Эта сфера деятельности регламентируется целым рядом различных постановлений, положений и регламентов. Здесь представлена база законодательных актов о судебно-медицинских и ритуальных услугах, кладбищах и моргах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РМ № 1460 от 30.12.2016 об утверждении изменений и дополнений в ПП № 1020 от 29 декабря 2011 г.

[html][/html]


Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1460 от 30.12.2016
об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Постановление Правительства № 1020 от 29 декабря 2011 г.

Опубликован : 10.02.2017 в Monitorul Oficial Nr. 40-49 статья № : 99

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в Постановление Правительства № 1020 от 29 декабря 2011 г. «О тарифах на медико-санитарные услуги» (прилагаются).

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Павел ФИЛИПКонтрасигнуют:зам. премьер-министра, министр экономики Октавиан КАЛМЫКминистр здравоохранения Руксанда Главанминистр финансов Октавиан Армашу

ВЫПИСКА из Приложения № 3 к Постановлению Правительства № 1020 от 29 декабря 2011 г. «КАТАЛОГ ЕДИНЫХ ТАРИФОВ на медико-санитарные услуги, предоставляемые за плату публичными медико-санитарными учреждениями, а также на услуги, покрываемые из фондов обязательного медицинского страхования, предоставляемые публичными и частными медико-санитарными учреждениями»

*
2131. Выдача копии медицинского свидетельства о смерти согласно регистрационным журналам 1 копия 28
*
2135. Санитарно-гигиеническая обработка и выдача умершего в стационаре 1 услуга 123
2136. Туалет и одевание умершего ребенка, выданного без вскрытия, по обращению 1 услуга 82
2137. Туалет и одевание умершего взрослого, выданного без вскрытия, по обращению 1 услуга 156
2138. Косметические услуги для трупа умершего ребенка, по обращению 1 услуга 167
2139. Косметические услуги для трупа умершего взрослого, по обращению 1 услуга 284
2140. Бальзамирование трупа ребенка без вскрытия, открытым методом, по обращению 1 услуга 209
2140.1. Бальзамирование трупа взрослого без вскрытия, открытым методом, по обращению 1 услуга 321
2140.2. Бальзамирование трупа ребенка без вскрытия, закрытым методом, по обращению 1 услуга 412
2140.3. Бальзамирование трупа взрослого без вскрытия, закрытым методом, по обращению 1 услуга 586
2140.4. Хранение в холодильной камере трупов без вскрытия и трупов, подвергнутых вскрытию, по истечении 2-дневного срока от наступления смерти в стационаре, а также, по обращению, трупов, поступивших с момента регистрации 1 час 20
2140.5. Иммуногистохимическое исследование биопсийного и постоперационного материала 1 реакция 625
*
2152. Судебно-медицинское вскрытие трупа в случае скоропостижной смерти 1 вскрытие 309
2153. Судебно-медицинское вскрытие трупа в случае насильственной смерти 1 вскрытие 469
2154. Повторное вскрытие трупа и эксгумированного трупа 1 исследование 1667
2155. Сохранение в холодильной камере невскрытого трупа и вскрытого трупа спустя 12 часов после вскрытия 1 час 18
*
2164. Временное бальзамирование трупа ребенка 1 процедура 234
2165. Временное бальзамирование трупа взрослого человека 1 процедура 469
2166. Восстановление целостности трупа с незначительными повреждениями 1 процедура 82
2167. Восстановление целостности трупа со значительными повреждениями 1 процедура 164
2168. Гигиенические косметические услуги для трупа ребенка 1 процедура 47
2169. Гигиенические косметические услуги для трупа взрослого 1 процедура 94

[html]

Постановлением Правительства РМ №1460 утверждены новые тарифы на патологоанатомические услуги. http://www.ritus.md/ru/page/hg-1460

Опубликовано Ritus-AV - 14888 23 февраля 2017 г.
[/html]

РЕШЕНИЕ МС Кишинэу № 2/20 от 02 сентября 2016 г. «Об утверждении тарифов на бронирование на неопределённый срок участков для захоронений и платы за обслуживание муниципальных кладбищ» (RO)

[html][/html]

[html]
CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 2/20 din 02 septembrie 2016
[/html]

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale.

Având în vedere nota informativă a Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” şi în conformitate cu pct. 14 al Regulamentului cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit. a) şi art. 19 (4) al Legii Republicii Moldova nr. 436 XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

 1. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării tarifele pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor, stabilite în funcţie de categoria cimitirului. (Anexa 1).
 2. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele anuale pentru întreţinerea cimitirelor (drumuri, alei, sisteme de comunicaţii, garduri, construcţii etc.) şi menţinerea stării sanitare respective pe teritoriile de uz comun ale cimitirelor municipiului Chişinău. (Anexa 2).
 3. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele pentru accesul unităţilor de transport auto pe teritoriul cimitirelor municipale. (Anexa 3).
 4. Se abrogă decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale".
 5. Se abrogă pct. 1 şi pct. 2 din decizia CMC nr. 1/8 din 30.01.2014 "Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/10 din 14.05.2009 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale".
 6. Se abrogă decizia CMC nr. 5/2 din 03.06.2014 "Despre completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale".
 7. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Nistor Grozavu va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Adrian Culai

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Alexandra Moţpan

Anexa nr. 1 la decizia Consiliului municipal Chişinău Nr. 2/20 din 02 septembrie 2016

TARIFELE pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor în cimitirele municipiului Chişinăului

Cimitir Inhumări curente, lei Rezervări, lei
Central 1500 5500
Sf. Lazăr 1000 4000
alte cimitire 700 1500

Anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău Nr. 2/20 din 02 septembrie 2016

TAXELE anuale pentru întreţinerea cimitirelor municipiului Chişinău

Taxa anuală de întreţinere a cimitirului constituie 120 lei. Beneficiază de scutirea în mărime de 100% următoarele categorii de cetăţeni:
 • Veteranii de război (persoanele care au participat la cel de-al doilea război mondial si la acţiunile de luptă din stânga Nistrului pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, persoanele participante la acţiunile de luptă din Afganistan;
 • Persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate;
 • Invalizii de gradele I, II şi III;
 • Pensionarii.

Anexa nr. 3 la decizia Consiliului municipal Chişinău Nr. 2/20 din 02 septembrie 2016

TAXELE pentru accesul mijloacelor de transport pe teritoriul cimitirelor municipiului Chişinău

Descriere Mărimea taxei (lei)
Automobile uşoare 10
Automobile cu masa totală până la 3,5 t 50
Automobile cu masa totală până la 5,0 t 100

РЕШЕНИЕ МС Кишинэу № 1/8 от 30.01.2014 «О внесении дополнений в Решения МСК 6/10 от 14.05.2009 и 4/11 от 15.04.2010» (RO)


CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 8/1 din 30 ianuarie 2016

despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/10 din 14.05.2009 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale" şi în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 15.04.2010 "Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău"

Având în vedere multiplele demersuri din partea veteranilor şi pensionarilor municipiului Chişinău, în conformitate cu pct. 14 al Regulamentului cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit. (a) şi art. 19 (4) din Legea nr. 436 XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

Пп. 1, 2 аннулированы Решением МС Кишинэу №2-20 от 02.09.2016

3. Se operează modificări în anexa la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 15.04.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău”, conform expunerilor de mai jos:

3.1. Pct. 3.8. din Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău se expune într-o nouă redacţie:

"3.8. Loturile pentru înmormântare prezintă o porţiune dreptunghiulară de teren cu dimensiunile de 2,50 x 1,20 m, cu intervale de 0,30 m pentru cel puţin 2 laturi ale lotului arendat. Pentru construcţia cavourilor se stabilesc dimensiunile de 2,80 x 1,20 m pentru un loc de înhumare."

3.2. Pct. 3.10 din Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, după sintagma "I.M. Combinatul servicii funerare" se completează cu următorul text:

"... cu restituirea ulterioară a cheltuielilor respective din bugetul municipal până la sfârşitul anului de gestiune."

3.3. La pct. 3.11 al Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău se exclude fraza:

"În cazul în care mormântul precedent este determinat prin cruce, ogradă sau piatră funerară, rearendarea este interzisă"
şi se completează cu fraza:
"Mormintele care nu prezintă valoare istorică, cu o vechime mai mare de 20 ani, pentru care nu au parvenit adresări din partea rudelor de gr. I şi nu s-au achitat taxele pentru întreţinere, pot fi distribuite altor concesionari pentru rezervare sau înhumare".

3.4. Capitolul al III-lea al Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău se completează la sfârşit cu pct. 3.17, după cum urmează:

"3.17. Rezervarea încetează în următoarele cazuri:
 • la prezentarea de către titularul rezervării a refuzului în scris;
 • neachitarea plăţii pentru rezervare;
 • neachitarea taxei anuale pentru întreţinerea cimitirului mai mult de 3 ani pentru loturile rezervate şi neutilizate."

4. Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Victor GurăuCONTRASEMNAT: SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu

РЕШЕНИЕ МС Кишинэу № 6/10 от 14.05.2009 «Об утверждении тарифов на бронирование на неопределённый срок участков для захоронений и платы за обслуживание муниципальных кладбищ» (RO)

[html][/html]

[html][br] CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU[br]DECIZIE[br]Nr. 6/10 din 14.05.2009[/html]

cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipaleAvînd în vedere nota informativă a ÎM „Combinatul Servicii Funerare” şi în conformitate cu p.14 al Regulamentului cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit. a şi art. 19 (4) al Legii Republicii Moldova nr. 436 XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
 1. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării tarifele pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor, stabilite în funcţie de categoria cimitirului. (Anexa 1).
 2. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele anuale pentru întreţinerea cimitirelor (drumuri, alei, sisteme de comunicaţii, garduri, construcţii etc.) şi menţinerea stării sanitare respective pe teritoriile de uz comun ale cimitirelor municipiului Chişinău. (Anexa 2).
 3. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele pentru accesul unităţilor de transport auto pe teritoriul cimitirelor municipale. (Anexa 3).
 4. Se scutesc şi vor beneficia de reduceri la achitarea taxei anuale de întreţinere a cimitirelor următoarele categorii de populaţie:
  • veteranii de război (persoanele care au participat la cel de-al doilea război mondial şi la acţiunile de luptă din stânga Nistrului pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, persoanele participante la acţiunile de luptă din Afganistan) - 100%;
  • invalizii de gradele I, II şi III - reducere în mărime de 80%;
  • pensionarii - reducere de 50%.
 5. Se abrogă decizia Primăriei oraşului Chişinău nr.33/2 din 31.10.1995 “Privind aprobarea taxelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi întreţinerea cimitirelor”.
 6. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vladimir Coteţ va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Alexandru TănaseCONTRASEMNAT: [br] SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu

РЕШЕНИЕ МС Кишинэу № 4/11 от 15.04.2010 «об утверждении Регламента функционирования кладбищ в мун. Кишинэу» (RO)


CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 4/11 din 15 aprilie 2010

cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău 

Având în vedere nota informativă prezentată de ÎM Combinatul Servicii Funerare, în temeiul art. 14(2) lit. b) şi art.19(4) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

 1. Se aprobă şi se pune în aplicare, cu începere de la data publicării în mass-media locale, Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău (se anexează).
 2. Se abrogă Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 17.03.2000 "Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău".
 3. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vladimir Coteţ va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Ghenadie DumanschiCONTRASEMNAT: SECRETAR AL CONSILIULUI     Valeriu Didencu

Информация от Центра Судебной Медицины РМ (RO)

Conservarea (îmbălsămarea) temporară a cadavrelor se face la solicitare.

Referitor la certificatul medical constatator al decesului informăm:

Conform ordinului nr. 132047/50 din 29.04.2004 şi ordinului nr. 23 13 din 15.02.2006 „Despre modificarea ordinului Ministerului Sănătăţii, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Departamentului Tehnologii Informaţionale nr. 132/47/50din 29.04.04 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora", de care se conduce tot sistemul de sănătate, inclusiv medicul de familie, certificatul medical, după completare, se înmânează rudelor decedatului (descendenţilor defunctului: soţului (soţiei), supravieţuitor(oare), părinţilor, copiilor), persoanelor împuternicite de către administraţia publică locală (primăria) sau organele de urmărire penală, care au solicitat examinarea cadavrului, la prezentarea buletinului de identitate a acestora, care se semnează atât pe avizul de eliberare a certificatului medical, cât şi în formularul 106-1/e „Registru de evidenţă privind eliberarea certificatelor medicale constatatoare ale decesului".

Eliberarea cadavrului fără certificatul medical constatator al decesului este interzisă.

Instituţiile medicale din republică abilitate cu dreptul de eliberare a certificatelor medicale sunt: spitale, instituţii de asistenţă medicală primară, dispensare, sanatorii, Centrul de Medicină Legală.

Certificatul medical constatator al decesului poate fi eliberat şi de către medicul de familie, care a stabilit decesul în condiţii extraspitaliceşti, inclusiv în cazul persoanelor în vârstă aptă de muncă cu afecţiuni grave cronice confirmate, care au condiţionat cauza decesului - doar în baza datelor documentate ale aflării anterioare a decedatului la evidenţă, a examinării externe a cadavrului şi în cazul lipsei semnelor, sau suspiciuni la moarte violentă. La prezenţa semnelor de moarte violentă, sau suspiciuni la aceasta, medicul care a constatat decesul va apela la organele de drept.

In toate cazurile ale decesului de moarte violentă, sau suspiciune la acesta (leziuni corporale mecanice, otrăviri, asfixie mecanică, acţiunea temperaturilor extremale, electrotraumatismul, avortul ilegal etc.), în cazuri ale decesului subit al copiilor care nu s-au aflat sub supravegherea medicală, persoane decedate neidentificate, precum şi în cazuri de reclamaţii ale rudelor ce ţin de calitatea tratamentului şi diagnosticului, certificatele medicale constatatoare ale decesului se eliberează de către expertul judiciar medic-legist după autopsie, potrivit prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare.

Necesitatea de a trimite cadavrul la Centrul de Medicină Legală o decide ofiţerul de urmărire penală sau procurorul.

Anexe:

 • copia ordinului nr. 132/47/50 din 29.04.2004 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora" (15 file)
 • copia ordinului nr. 72/23/13 din 15.02.2006 „Despre modificarea ordinului Ministerului Sănătăţii, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Departamentului Tehnologii Informaţionale nr. 132/47/50 din 29.04.04 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora" (2 file).
 • copia catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РМ № 1442 от 19.12.2006 "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пособий на погребение"


Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1442
от 19.12.2006
об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пособий на погребение

Опубликован : 29.12.2006 в Monitorul Oficial Nr. 199-202 статья № : 1544ИЗМЕНЕНО
ПП290 от 07.05.13, МО104-108/10.05.13 ст.347
ПП651 от 20.07.2010, МО129-130/27.07.2010 ст.736

Во исполнение положений Закона о пособиях социального страхования по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289-XV от 22 июля 2004 г. Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пособий на погребение согласно приложению № 1.
 2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства согласно приложению № 2.
Премьер-министр Василе ТАРЛЕВКонтрассигнуют:[html] министр здравоохранения и социальной защиты Ион Абабий
министр финансов Михаил Поп[/html]

Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 1442 от 19 декабря 2006 г.

Список
постановлений Правительства,
признанных утратившими силу

 1. Постановление Правительства № 639 от 10 июля 1997 г. "Об установлении некоторых пособий" (Официальный монитор Республики Молдова, 1997 г., № 53, ст. 581).
 2. Пункт 4 Постановления Правительства № 738 от 2 августа 1999 г. "О минимальном размере пенсии по возрасту" (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 83-86, ст.771).
 3. Глава VII Положения о порядке выплаты пенсий, утвержденного Постановлением Правительства № 868 от 22 сентября 1999 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 106-108, ст. 936).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РМ № 1072 от 22.10.1998 об утверждении Положения о кладбищах

[html][/html]


Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1072
от 22.10.1998
об утверждении Положения о кладбищах

Опубликован : 12.11.1998 в Monitorul Oficial Nr. 100 статья № : 1037 Промульгирован : 22.10.1998ИЗМЕНЕНО
PG1412/26.11.03 MO239/05.12.03 ст.1465
PGC1110/11.09.03, MO204/26.09.03 ст.1177
 

Правительство Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Положение о кладбищах (прилагается).
 2.   Министерствам, департаментам и органам местного публичного управления в 2-месячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим положением.
 3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Молдавской ССР:
 • N 309 от 1 августа 1958 г. "О порядке содержания кладбищ на территории Молдавской ССР" (СЗП МССР, 1958 г., N 8, ст. 186);
 • N 328 от 4 августа 1969 г. "О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания населения Молдавской ССР" (Ведомости МССР, 1969 г., N 8, ст. 164);
 • N 117 от 25 июня 1976 г. "О состоянии и мерах по улучшению гражданского обслуживания населения города Кишинева";
 • Распоряжение Совета Министров Молдавской ССР N 293 от 4 октября 1976 г.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Ион ЧУБУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РМ № 452 от 24.04.2007 о результатах оценки благоустройства кладбищ


Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 452
от 24.04.2007
о результатах оценки благоустройства кладбищ

Опубликовано: 27.04.2007 в Monitorul Oficial Nr. 57-59 статья №: 462

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. В соответствии с Планом действий по санитарной очистке населенных пунктов принять предложение Национальной комиссии по организации и проведению акции "2007 год - год санитарной очистки населенных пунктов" о присуждении премий за самое благоустроенное кладбище следующим населенным пунктам:
  [html]I место (с. Негрешть, р-н Стрэшень) - 50000 леев;
  II место (с. Садаклия, р-н Басарабяска) - 30000 леев;
  III место (с. Кушелэука, р-н Шолдэнешть) - 20000 леев.[/html]
 2. Расходы на премирование вышеуказанных населенных пунктов покрыть за счет средств Национального экологического фонда, перечислив денежные премии на казначейские счета соответствующих примэрий с назначением "Для выполнения работ по благоустройству".
 3. Рекомендовать районным советам, совету муниципия Кишинэу и Исполнительному комитету автономно-территориального образования Гагузия (Гагауз-Ери) отметить примэрии населенных пунктов с самыми благоустроенными кладбищами.
 4. Министерству местного публичного управления, Ассоциации председателей районных советников, Ассоциации примаров и местных сообществ выявить случаи игнорирования некоторыми примарами работ по благоустройству кладбищ и принять соответствующие меры по недопущению в будущем подобных случаев, а также по постоянному поддержанию порядка на кладбищах.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экологии и природных ресурсов.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Василе ТАРЛЕВКонтрассигнуют:[html]зам. премьер-министра, министр местного публичного управления Виталие ВРАБИЕ
министр экологии и природных ресурсов Константин МИХАЙЛЕСКУ
министр финансов Михаил ПОП[/html]

Информация от Центра Судебной Медицины РМ о регламентировании в области ритуальных услуг (RO)

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
AL REPUBLICII MOLDOVA
[html]CENTRUL DE MEDICINĂ LEGALĂ
str. Vladimir Korolenko, 8
MD-2025, mun. Chişinău
Tel.: +37322727933, +37322738284
Fax: +37322738284
www.medicina-legala.md
e-mail: cancelaria.cml@mednet.md[/html]
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
[html]ЦЕНТР СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
ул. Владимира Короленко, 8
MD-2025, мун. Кишинёв
Тел.: +37322727933, +37322738284
Факс: +37322738284
www.medicina-legala.md
e-mail: cancelaria.cml@mednet.md[/html]


02.07.2010 Nr. 1940
La nr. 033/10 din 21.06.2010

Stimate Domn,

Centrul de Medicina Legală a examinat interpelarea Dvs. nr. 033 / 10 din 21.06.2010 (intrare în Centru nr. 1072 din 28.06.2010) şi vine a Vă comunica că:

1. Pentru efectuarea examinării / expertizei medico-legale a cadavrului este necesară prezenţa, după caz, a îndreptării (organelor de poliţie sau procuratură) / cererii / ordonanţei / încheierii judecătoreşti. în cursul efectuării examinării / expertizei medico-legale a cadavrului, în temeiul Legii nr. 1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale şi Codului de procedură penală, expertul poate cere solicitantului examinării / expertizei prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare pentru a răspunde la întrebările puse în documentul de solicitare a examinării / expertizei. Documentele necesare expertului pentru efectuarea examinării / expertizei pot fi din cele mai variate şi depind de întrebările puse spre soluţionare, presupusa cauză a decesului şi circumstanţele în care acesta a survenit (printre cele mai răspândite se numără fişele medicale de ambulatoriu şi staţionar, procesele-verbale de cercetare la faţa locului şi audiere a martorilor / bănuitului / învinuitului, documente relative la condiţiile climaterice).

2. Examinarea / expertiza medico-legală a cadavrului poate fi solicitată de către persoanele nominalizate în Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, organele de poliţie, procuratură, iar în cadrul unui proces penal / civil de către organul de urmărire penală, instanţa de judecată, părţile în proces (în condiţiile art. 142 al Codului de procedură penală, 148, 152 ale Codului de procedură civilă).

3. Centrul nu este obligat sub nici o formă a asigura transportarea cadavrelor pentru examinare / expertiză medico-legală, deoarece aceasta contravine prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) al Legii 1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. Din interpretarea aceleiaşi Legi (art. 23) rezultă, că solicitantul examinării / expertizei medico-legale urmează să asigure toate condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii expertului. Cum prezenţa cadavrului la sediul Centrului este, de obicei, indispensabilă efectuării examinării / expertizei medico-legale a cadavrului, asigurarea transportării şi integrităţii cadavrului la Centru ar trebui să fie pe seama celui ce a solicitat efectuarea examinării / expertizei medico-legale.

Centrul cunoaşte, că în cursul perioadei 15.06-31.12.2009 în raza municipiului Chişinău servicii de transportare a cadavrelor la Centrul de Medicină Legală a prestat SRL „Ritual Prof” (informaţia de la Direcţia sănătăţii Consiliului municipal Chişinău se anexează). Serviciile respective erau achitate din bugetul municipal. De informaţia cine prestează şi dacă sunt prestate asemenea servicii în cadrul mun. Chişinău în cursul anului 2010 Centrul nu dispune. Pentru a afla informaţii detaliate referitor la acest subiect, precum şi la cadrul normativ privind prestarea serviciilor de acest tip în raza mun. Chişinău Vă puteţi adresa la Direcţia sănătăţii Consiliului municipal Chişinău.

4. Reieşind din practica la zi, putem spune că cadavrele pentru examinare / expertiză medico-legală sunt transportate şi de terţe persoane şi de către rude cu transport personal. Aprecierea legalităţii respectivelor practici nu ţine de competenţa Centrului.

5. Interpretând prevederile actelor normative în vigoare, Centrul identifică următoarele circumstanţe ce pot determina refuzul primirii cadavrelor pentru examinare / expertiză medico-legală:
 • lipsa solicitării (îndreptării / ordonanţei) organelor de poliţie sau procuratură pentru efectuarea examinării / expertizei medico-legale a cadavrului
 • lipsa dovezii că despre faptul decesului persoanei a fost anunţat organul de poliţie, în cazul solicitării examinării medico-legale de către reprezentanţii defunctului în condiţiile Legii cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului
 • nerespectarea competenţei teritoriale a secţiilor medico-legale în ceea ce priveşte examinarea / expertiza medico-legală a cadavrului, în lipsa documentelor ce certifică recuzarea expertului din secţia competentă să examineze cazul.
Centrul de Medicină Legală Vă aduce la cunoştinţă legislaţia relevantă domeniului de care sunteţi interesat:
 1. Codul de procedură penală Legea RM nr. 122 din 14.03.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 104-110 din 07.06.2003;
 2. Codul de procedură civilă Legea RM nr. 225 din 30.05.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 111-115 din 12.06;
 3. Legea nr. 1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 144-145 din 16.11.2000;
 4. Legea Nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34 din 22.06.1995;
 5. Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181 din 30.12.2005;
 6. Legea nr. 416 din 18.12.1990 cu privire la poliţie, Monitorul Oficial nr. 17-19 din 31.01.2002;
 7. Legea nr. 45 din 12.04.1994 privind activitatea operativă de investigaţii, Monitorul Oficial nr. 11-13 din 31.01.2003;
 8. Regulamentul Centrului de Medicină Legală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 58 din 04.02.2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 20-22 din 09.02.2010;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 22.10.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 100 din 12.11.1998;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 961 din 21.08.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 142-145 din 08.09.2006;
 11. Hotărârea Ministerului Sănătăţii nr. 5 din 14.12.2001 cu privire la aprobarea şi implementarea "Regulamentului privind gestionarea deşeurilor medicale", Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 013 din 24.01.2002;
 12. Regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţiile tanatologice (morgă) medico-legale din cadrul CML al MS al RM aprobat de ministrul sănătăţii la 24.02.1999 (urmează a fi interpretat în coroborare cu legislaţia, unele norme fiind desuete - n.n.)
Centrul a prezentat informaţia în baza actelor normative şi practicilor secţiei tanatologice municipale Chişinău. Centrul menţionează că practica primirii cadavrelor pentru examinare / expertiză medico-legală diferă în dependenţă de specificul activităţii şi amplasarea secţiilor medico-legale teritoriale.

Centrul recomandă apelarea 738725 (vice-director, Andrei Pădure), 738298 (şef secţie tanatologică municipală Chişinău, Valerie Savciuc), 738278 (şef secţie organizator-metodică, Constantin Ciorba), 738274 (jurisconsult, Ana Toia) pentru obţinerea de informaţii suplimentare.

Cu respect,
Vice-director

Andrei PĂDURE 

Anexă:

 • Informaţia nr. 0701/808 din 12.06.2009 în copie pe 1 file
 • Regulament cu privire la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţiile tanatologice (morgă) medico-legale din cadrul CML al MS al RM în copie pe 5 file
Executor: Ana Toia

REGULAMENT cu privire la prestarea de către Centrul de Medicină Legală a unor servicii medico-legale contra plată, acumularea şi utilizarea mijloacelor financiare extrabugetare speciale

"APROBAT"
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova
Vasile PARASCA
26 decembrie 2000

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 749 din 04.08.1999 "Pentru aprobarea actelor normative despre executarea Legii privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat" şi Regulamentul provizoriu "Cu privire la prestarea de către instituţiile medico-sanitare a unor servicii medicale contra plată", aprobat în iunie 1998, cât şi în baza Regulamentului Centrului de Medicină Legală, aprobat de MS prin ordinul Nr. 239 la 10 octombrie 1997.

2. Actualul Regulament are drept scop reglementarea organizării şi modalităţii prestării unor servicii contra plată în sistemul asistenţei medico-legale, care esenţial diferă de prestările în alte instituţii medicale de profil general acordate populaţiei. Specificul activităţii serviciului medico-legal consta în faptul, că deserveşte organele de drept şi efectuează lucrările medico-legale, prioritar, la solicitarea sau ordonarea Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale şi Ministerului Justiţiei.

3. Mijloacele financiare acumulate în urma prestării serviciilor medico-legale contra plată, vor fi utilizate integral pentru întreţinerea curentă a subdiviziunilor CML, dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi stimularea materială a colaboratorilor.

II. Principiile de bază întru organizarea şi prestarea unor servicii medico-legale contra plată

4. Adoptarea minimului de asistenţă medicală gratuită, garantata de stat, cât şi reglementarea juridică a altor acte legislative, prevede efectuarea fără plată a expertizelor medico-legale în baza ordonanţei organelor procuraturii şi poliţiei sau în baza deciziilor/încheierilor judecătoreşti.

5. Populaţia dispune de acces liber şi gratuit la:

a) examinarea medico-legală a cadavrelor în timpul programului de lucru, stabilit pentru unităţile structurale ale Centrului;b) examinarea persoanelor agresate /accidentate/ în baza ordonanţei organelor procuraturii şi poliţiei sau în baza deciziilor/încheierilor judecătoreşti;c) efectuarea tuturor formelor de expertize a corpurilor delicte în secţiile laboratorului medico-legal în baza ordonanţei organelor procuraturii şi poliţiei sau în baza deciziilor/încheierilor judecătoreşti.

6. Subdiviziunile republicane şi teritoriale ale serviciului medico-legal vor acorda unele servicii medico-legale contra plată în baza ordinelor elaborate şi în strictă conformitate cu cerinţele prezentului Regulament.

7. Lista serviciilor medico-legale prestate contra plată şi tarifele acestora sunt elaborate separat pentru subdiviziunile Centrului, în corespundere cu genul de activitate şi sunt stabilite în strictă conformitate cu "Catalogul provizoriu de preţuri", aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.749 din 04.08.1999.

8. Prestarea serviciilor medico-legale contra plată prevede o activitate conştiincioasă şi organizată corect, întemeiată şi evidenţiată documentar, iar utilizarea mijloacelor acumulate se vor efectua conform devizului de cheltuieli, aprobat în ordinea stabilită de Ministerul Finanţelor.

III. Condiţiile şi mecanismul de prestare a unor servicii medico-legale contra plată

9. Subdiviziunile Centrului de Medicină Legală, paralel cu efectuarea expertizelor gratuite, prevăzute de minimul garantat de stat, vor acorda unele servicii medico-legale contra piaţa la nivelul secţiilor respective, în strictă conformitate cu prezentul Regulament, conform preţurilor stabilite în Catalogul de preţuri al MS.

10. La examinarea pe persoane si în baza documentelor medicale, plata se va achita în următoarele cazuri:

a) examinarea medico-legală a persoanei agresate Ia cererea personală, sau în baza solicitării organelor de resort;b) în cazurile accidentelor rutiere la cererea persoanei, sau în baza solicitării organelor de resort;c) în cazurile stărilor şi crimelor sexuale când este cunoscut agresorul, ia cererea persoanei, sau în baza solicitării organelor de resort;d) la cererea companiilor de asigurare;e) examinarea şi expertiza persoanelor de peste hotare;f) examinarea şi expertiza persoanelor în afara orelor de lucru şi în zilele libere.g) examinarea şi expertiza persoanelor din afara zonei de deservire, când aceasta nu este prevăzut prin ordinul respectiv de deservire a acestei zone.

11. La achitarea plăţii pentru examinările pe persoane şi în baza documentelor medicale, persoanei în cauză se eliberează bonul de plată aprobat de Ministerul Finanţelor cu suma indicată, în bază căruia cheltuielile vor putea fi restituite părţii vătămate prin instanţa de judecata.

12. Nu vor plăti examinările (constatările) pe persoane şi în baza documentelor medicale următoarele contingente de populaţie:

a) Copiii până la vârsta de 5 ani;b) Femeile gravide;c) Invalizii de gradul I-II;d) Pensionarii;e) Colaboratorii organelor de resort, agresaţi în timpul exercitării funcţiilor de serviciu;f) Persoanele arestate şi escortate de către organele de resort.
[pagebreak]

13. Persoanele, indicate în punctul 12 al prezentului regulament, nu vor achita plata nici în cazurile examinărilor, prevăzute în punctul 10 al regulamentului.

14. La examinarea (expertiza) medico-legală a cadavrelor, plata se va achita numai în următoarele cazuri:

a) necropsia cadavrelor în afara orelor de lucru şi în zilele de odihnă şi sărbători la solicitarea rudelor; b) necropsia cadavrelor din afara zonei de deservire, când aceasta nu este prevăzut prin ordinul respectiv de deservire a acestei zone; c) autopsia de urgenţa a cadavrelor la solicitarea rudelor; d) examinarea (expertiza) cadavrelor cetăţenilor de peste hotare.

15. La solicitarea rudelor sau altor persoane interesate, se vor presta contra plată următoarele lucrări medico-legale auxiliare la cadavre:

a) serviciile igienico-cosmetice a cadavrelor;b) restaurarea integrităţii corporale a cadavrelor;c) conservarea (îmbălsămarea) temporară a cadavrelor;d) păstrarea cadavrelor în camera frigoriferă;e) păstrarea cadavrelor în casete-frigider individuale.

16. Serviciile prestate contra plată la examinarea /expertiza/ cadavrului se vor efectua numai după înaintarea unei cereri scrise a rudelor decedatului, cu indicarea tipului şi volumului prestărilor.

17. Expertizele şi investigaţiile medico-legale efectuate în secţiile de laborator ale CML se vor efectua contra plată în următoarele cazuri:

18. Expertizele şi investigaţiile medico-legale toxico-narcologice:

a) determinarea alcoolemiei ia persoane, indiferent de solicitant;b) determinarea substanţelor narcotice şi altor substanţe toxice în materialul biologic prelevat de la persoane, indiferent de solicitant;c) determinarea substanţelor narcotice şi altor substanţe toxice în băuturi alcoolice, răcoritoare ş.a., în produse alimentare suspecte, indiferent de solicitant;d) determinarea alcoolemiei la cadavre în mod urgent;e) determinarea toxicelor în materialul cadaveric la solicitarea rudelor;f) toate expertizele, examinările şi investigaţiile toxico-narcologice solicitate sau ordonate de către organele de anchetă, persoane particulare sau instituţii de peste hotare.

19. Expertizele şi investigaţiile medico-legale biologice se vor efectua contra plată în următoarele cazuri:

a) determinarea grupei sangvine (ABO) şi rezusului (Rh) la cererea persoanelor;b) determinarea prezenţei spermei în frotiuri şi tampoane în cazurile de viol în baza solicitării personale sau a organelor de resort, când sunt stabiliţi violatorii de către persoana violată sau de organele de resort;c) stabilirea paternităţii, indiferent de solicitant:d) investigaţii medico-legale biologice solicitate de către persoanele interesate cu excepţia organelor de resort;e) toate tipurile de expertize şi investigaţii medico-legale biologice ordonate sau solicitate de către organele de anchetă, solicitate de persoane particulare sau instituții de peste hotare.

20. Expertizele şi investigaţiile medico-criminalistice se vor efectua contra plată în următoarele cazuri:

a) determinarea prezenţei metalelor în probe biologice sau corpuri delicte şi alte tipuri de investigaţii la cererea persoanelor sau instituţiilor interesate, cu excepţia organelor de resort;b) investigaţiile radiologice pe persoane;c) toate expertizele şi investigaţiile medico-criminalistice ordonate sau solicitate de către organele de anchetă, persoane particulare sau instituţii de peste hotare.

21. Investigaţiile medico-legale histopatologice se vor efectua contra plată în următoarele cazuri:

a) investigaţiile materialului cadaveric în mod urgent la cererea persoanelor interesate, cu excepţia medicului legist sau a organelor de anchetă;b) investigaţiile primare sau repetate a materialului biologic prelevat de la cadavrele examinate de patomorfologi;c) toate investigaţiile medico-legale histopatologice solicitate de către organele de anchetă, persoane particulare sau instituţii de peste hotare.

22. Toate expertizele şi investigaţiile medico-legale toxico-narcologice, biologice, medico-criminalistice şi histopatologice pe cadavre şi persoane, a corpurilor delicte, în baza ordonanţei organelor de anchetă sau deciziei /încheierii/ judecătoreşti, se vor efectua fără plată.

23. Expertizele medico-legale complicate în comisie se vor efectua contra plată în următoarele cazuri:

a) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele civile;b) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele penale în cazurile accidentelor rutiere, ordonate în baza demersului avocatului, fără modificarea concluziilor primare;c) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele civile şi penale la ordonanţa procuraturii sau deciziei judecătoriei militare;d) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele civile şi penale la ordonanţa procuraturii sau în baza deciziei/încheierii judecătoriei de peste hotare.

24. Eliberarea copiilor (extraselor) din rapoartele de expertiză sau examinare medico-legală pe persoane şi cadavre sau a investigaţiilor de laborator se efectuează contra plată persoanelor şi instituţiilor interesate, inclusiv organelor de resort.

25. Consultaţia persoanelor (pătimiţilor, avocaţilor, etc.) de către specialiştii calificaţi ai CML şi catedrei de medicină legală în problemele ce nu contravin legislaţiei în vigoare se va efectua contra plată.[pagebreak]

IV. Modul de colectare şi evidenţă a mijloacelor băneşti încasate pentru prestarea serviciilor medico-legale

26. Modul de colectare şi evidenţă a mijloacelor băneşti încasate de către unităţile medico-legale pentru serviciile prestate contra plată şi utilizarea acestora se efectuează conform prevederilor Regulamentului cu privire la prestarea către populaţie a serviciilor medicale contra plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.749 din 04.08.1999.

27. Primirea şi păstrarea mijloacelor băneşti şi verificarea respectării disciplinei de casă se va efectua în strictă conformitate cu reglementările prevăzute de "Regulile de efectuare a operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova", aprobate prin Hotărârea Guvernului RM nr. 764 din 25 decembrie 1992 şi "Instrucţiunea despre modul de primire, evidenţă şi utilizare a mijloacelor băneşti încasate de către instituţiile ocrotirii sănătăţii pentru plata serviciilor medicale", aprobată de către MS şi MF ale RM la 25.05.1999.

28. În condiţiile municipiului Chişinău. medicul-legist va întocmi bonul de plată aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor în trei exemplare după introducerea plăţii în casă de către persoane, exemplarul unu al bonului rămâne în casă, al doilea se transmite plătitorului, iar al treilea, la care se alătură bonul cu amprenta aparatului de casă, se restituie şefului de secţie pentru evidenţă şi întocmirea dărilor de seamă.

29. În condiţiile subdiviziunilor medico-legale teritoriale /judeţene şi de sector/, care nu dispun de aparat de casă, şeful secţiei va întocmi bonul de plată respectiv în trei exemplare, va încasa banii lichizi de la persoane, exemplarul ai doilea se transmite plătitorului, exemplarul al treilea se va păstra la şeful de secţie pentru evidenţă şi întocmirea dărilor de seamă, iar exemplarul unu a bonurilor acumulate împreună cu banii încasaţi se vor preda în contabilitatea CML nu mai rar de o data în lună.

30. Medicilor din secţiile teritoriale care efectuează lucrări medico-legale contra plata în afara orelor de lucru li se atribuie răspunderea pentru mijloacele băneşti primite în numerar, fiind obligaţi să respecte regulile privind operaţiunile de casă.

31. În unele cazuri excepţionale, persoanele pot fi scutite de plata prevăzută de prezentul regulament sau pot fi acordate reduceri de 50%, în condiţiile municipiului Chişinău - de către administraţie /director sau vice-director/, iar în condiţiile secţiilor judeţene şi de sector - de către şeful secţiei. Scutirea sau acordarea unei reduceri se va face în baza unei cereri cu indicarea motivului.

32. Evidenţa contabilă a surselor acumulate de pe urma prestării serviciilor medico-legale contra plată se va efectua în conformitate cu Instrucţiunea nr.85 din 09 octombrie 1996 a Ministerului Finanţelor.

33. Mijloacele financiare încasate de la prestarea serviciilor cu plată se vor depune integral ia contul special al CML. Se interzice utilizarea banilor lichizi de către casierii obşteşti pentru procurarea mărfurilor gospodăreşti, rechizitelor de cancelarie sau altor materiale, iar sumele încasate urmează să fie predate în casa CML cu depunerea ulterioară a acestora pe contul extrabugetar respectiv.

V. Utilizarea mijloacelor băneşti provenite din serviciile medico-legale prestate contra plată

34. Mijloacele financiare acumulate în urmă prestării serviciilor medico-legale contra plată, vor fi utilizate integral pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, întreţinerea curentă a subdiviziunilor respective ale CML, stimularea materială a colaboratorilor.

35. Utilizarea mijloacelor financiare obţinute se efectuează în baza devizului de cheltuieli aprobat în ordinea stabilită de Ministerul Finanţelor.

36. Mijloacele financiare acumulate pe contul special se vor utiliza conform instrucţiunii aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 13 din 13. februarie 1995, cu completările ulterioare prevăzute în ordinul Ministerul Finanţelor nr. 61 din 18 iulie 1995 "privind completarea listei mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate de la buget".

VI. Dispoziţii finale

37. Asistenţa medico-legală gratuită prevăzută în cadrul minimului garantat de stat, va fi revizuită anual în dependenţă de posibilităţile financiare ale statutul, exprimate în legea bugetului, iar Centrul de Medicină Legală va putea introduce modificările necesare în scopul optimizării volumului minimului de asistenţă medico-legală gratuită, garantat de stat.

38. Plăţile sau compensaţiile pentru serviciile medico-legale prestate contra plată pot fi achitate de către persoane fizice, organizaţii şi instituţii, patroni, sponsori etc. în bani lichizi sau prin transfer.

39. Personalul serviciului medico-legal poartă responsabilitatea pentru calitatea serviciilor medico-legale acordate atât în cadrul minimului de asistenţă medico-legală gratuită, garantat de stat, cât şi celor prestate contra plată populaţiei.

40. Administraţia CML şi şefii subdiviziunilor medico-legale republicane şi teritoriale sunt obligaţi să informeze populaţia şi organele de resort, să ofere explicaţii referitoare la volumul serviciilor medico-legale gratuite, lista serviciilor prestate contra plată, preţurile şi condiţiile acordării acestor servicii.

Directorul CML, Profesor universitar Gh. BACIU

[html]Executor: A. Susanu
Tel.: 73-82-78[/html]

REGULAMENT cu privire la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţiile tanatologice (morgă) medico-legale din cadrul CML al MS al RM

"APROBAT"
Ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova
Eugen Gladun
24.02.1999

REGULAMENT
cu privire la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţiile tanatologice (morgă) medico-legale din cadrul CML al MS al RM.

1. Centrul de Medicină Legală, în structura sa, dispune de secţii medico-legale tanatologice (morgă) municipale, judeţene şi raionale, ultimele, de regulă, de funcţionare mixtă, în comun cu secţiile patomorfologice ale instituţiilor medicale teritoriale respective.

2. Primirea cadavrelor în morgile medico-legale se efectuează in regimul non-stop, numai la prezentarea ordonanţei de numire a expertizei sau a mesajului în scris de trimitere la examinarea medico-legală, eliberate de către organele procuraturii sau MAI.

2.1. Brigăzile medicale "asistenţa medicală urgentă" nu au dreptul să transporte cadavrul la morga medico-legală fără înştiinţarea prealabilă a organelor de resort - poliţia, procuratura.

3. Cadavrele sunt primite în morga medico-legală şi înregistrate de către infirmierul de gardă a secţiei medico-legale sau infirmierul de gardă a instituţiei medicale teritoriale respective.

4. Infirmierul, care a primit cadavrul, este obligat să înregistreze datele de paşaport a cadavrului (numele de familie, numele, prenumele, anul naşterii), hainele, documentele, alte obiecte de preţ oare sunt aduse împreună cu cadavrul (sau sunt depistate în hainele acestuia) în "Registrul de înregistrare a primirii şi eliberării cadavrelor în morga medico-legală". Infirmierul completează şi fixează pe cadavru un marcaj în care sunt indicate numele de familie, numele, prenumele, anul naşterii, numărul de înregistrare, data şi ora primirii.

4.1. Înregistrarea cadavrelor şi documentelor respective de trimitere la expertiza (examinarea) medico-legală în "Registrul de înregistrare a cadavrelor în morga medico-legală" se efectuează de registratorul medical sau de o altă persoană numită responsabilă de aceasta.

4.2. "Registrul de înregistrare a cadavrelor în morga medico-legală" şi "Registrul de înregistrare a primirii şi eliberării cadavrelor în morga medico-legală" sunt cusute şi sigilate cu ştampila CML sau a secţiei respective şi semnătura directorului sau şefului secţiei, sunt înmânate contra semnătură persoanelor ce le completează, care poartă răspundere pentru veridicitatea înscrierilor. Registrele completate după ce sunt terminate, se predau contra semnătură în cancelaria CML. "Registrele de înregistrare a cadavrelor în morga medico-legală" au termen de păstrare 25 de ani "Registrele de înregistrare a primirii şi eliberării cadavrelor" - respectiv 10 ani.

5. Cadavrele în morga medico-legală sunt păstrate în condiţii de prevenire a proceselor de putrefacţie - în camera frigoriferă (t +2°C) în morgile unde acestea sunt instalate. Conservarea cadavrelor până la momentul examinării lor este strict interzisă.

5.1. Cadavrele persoanelor decedate In urma infecţiilor contagios-periculoase urmează a fi păstrate În încăperi izolate, iar toate încăperile din, morgă sunt dezinfectate în conformitate cu regulile sanitar-epidemiologice respective.

5.2. Părţile cadavrelor dezmembrate sau ciopârţite, sunt marcate fiecare în parte cu indicaţia părţii anatomice a corpului, păstrate în condiţii de prevenire a putrefacţiei şi deformaţiilor elementelor de bază pentru identificare.

5.3. Cadavrele în morgile medico-legale se păstrează după autopsie până la trei zile. Cadavrele persoanelor neidentificate şi părţile cadavrelor dezmembrate sunt păstrate până la o dispoziţie specială a organelor de anchetă, dar nu mai mult de şapte zile după examinare.

5.4. Cadavrele nesolicitate şi primite de către rude sau alte persoane în termen de trei zile după autopsie, şeful secţiei tanatologice respective înaintează un demers organelor de anchetă, care au numit examinarea (expertiza) pentru înhumarea cadavrului de către instituţiile de stat respective.

5.5. Cadavrele persoanelor ce nu au rude (cadavrele vagabonzilor, deţinuţilor în penitenciare), în cazuri de moarte neviolentă şi la permisiunea în scris a organului de anchetă care a solicitat examinarea, pot fi predate instituţiilor de învăţământ pentru procesul de studiu la cererea acestora.

6. Cadavrele sunt eliberate rudelor sau oricărei altei persoane numai la prezentare "Certificatului medical de deces" sau a "Certificatului de deces" înregistrat în secţiile de înregistrare a actelor stării civile.

6.1. Persoanele care primesc cadavrele pr ezintă documentele de identitate, datele acestora se introduc în "Registru de înregistrare a primirii şi eliberării ir cadavrelor", iar cadavrele sunt eliberate persoanei contra semnătură.

6.2. Cadavrele sunt eliberate în sicriu după toaleta respectivă, sicriele sunt aduse (procurate; de către rude sau persoane ce urmează să înhumare cadavrul. Toaleta şi eliberarea cadavrului pentru înhumare fac parte din obligaţiunile de serviciu ale infirmierului. Sudarea sicrielor din metal pentru transportarea acestora peste hotarele ţării nu intră în obligaţiunile de serviciu ale infirmierului.

[pagebreak]

6.3. În unele cazuri, ca excepţie, cu permisiunea şefului secţiei sau administraţiei, cadavrele pot fi eliberate fără sicrie pentru a fi transportate la domiciliu.

6.4. Cadavrele persoanelor decedate în urma maladiilor contagioase sunt eliberate pentru înhumare fără dreptul ca sicriul să fie deschis, preventiv, infirmierul este obligat a presura la fundul sicriului dezinfectante. Persoana care primeşte cadavrul pentru înhumare este prevenită în scris pentru responsabilitatea penală în caz de nerespectare a acestor norme sanitar-epidemiologice.

6.5. Cadavrele persoanelor, decedate în urma maladiilor infecţioase extrem de contagioase, nu se eliberează rudelor, pentru înhumare. Ordinea şi modalitatea înhumării acestor cadavre este prevăzută de reglementările juridice sanitar-epidemiologice în vigoare.

7. Îmbrăcămintea şi încălţămintea, primite în morgă împreună cu cadavrul, după finisarea examinării (expertizei) cadavrului se păstrează în sacoşe (pungi) aparte, în prealabil fiind uscate, cu marcaje ce cuprind datele despre cadavrul respectiv. Responsabilitatea pentru păstrare se atribuie infirmierului în cauză. Controlul corectitudinii păstrării revine şefului secţiei.

7.1. Hainele, încălţămintea, obiectele de preţ şi alte obiecte primite şi înregistrate împreună cu cadavrul sau depistate în timpul examinării cadavrului, în cazurile de moarte violentă, sunt predate persoanei oare solicită examinarea sau ordonă expertiza, întocmindu-se un proces verbal de predare-primire, copia căruia se anexează la "Raport". Îmbrăcămintea, obiectele de preţ pot fi eliberate şi rudelor sau altor persoane cu permisiunea în scris a anchetatorului.

7.2. În cazurile de moarte neviolentă şi unele cazuri de moarte violentă, când medicul legist consideră aceasta admisibil, îmbrăcămintea şi încălţămintea se eliberează rudelor (persoanelor care primesc cadavrul) de către infirmier, contra semnăturii persoanei care primeşte cadavrul.

7.3. În cazul când îmbrăcămintea şi încălţămintea nu sunt solicitate şi primite do către organele de anchetă şi rude, acestea, după termenul de 2 luni sunt nimicite, întocmindu-se un "Act de lichidare", semnat de către şeful secţiei respective şi infirmier.

7.4. În cazul depistării la examinarea cadavrului a armelor de foc, cartuşelor, armelor albe sau altor obiecte care ar putea servi ca corpuri delicte pe cazul concret, şeful secţiei anunţă imediat organele de anchetă.

8. În toate încăperile din morga medico-legală, zilnic, se va efectua prelucrarea sanitară cu detergenţi. Mesele de autopsii, instrumentariul şi utilajele folosite necesită a fi prelucrate minuţios cu soluţii de săpun şi detergenţi.

8.1. Sălile de autopsii şi camerele frigorifere zilnic vor fi prelucrate minuţios, cu spălarea ferestrelor şi pereţilor acoperiţi cu teracotă, cu o soluţie de săpun şi soluţie de cloramină - 3%, sau alte soluţii dezinfectante.

8.2. În cazurile de examinare a cadavrului persoanei decedate în urma maladiilor infecţioase extrem de contagioase, prelucrarea sanitar-igienică în morga medico-legală, se va efectua de către instituţiile sanitar-epidemiologice respective.

9. La examinarea cadavrelor persoanelor cu SIDA sau HIV-infectate sau la suspecții acestora este necesar de a respecta următoarele cerinţe de protejare.

9.1. La primirea cadavrelor, persoanelor cu SIDA sau HIV-infectate sau la suspecții acestora, la cadavru se va anexa un marcaj (marcher) cu inscripţia "Atenţie SIDA".

9.2. Personalul medical nemijlocit antrenat la primirea, examinarea, toaleta, păstrarea şi eliberarea cadavrelor cu SIDA (HIV) este obligat să respecte măsuri de protecţie: îmbrăcarea a 2 perechi de mănuşi; masca de tifon-coton; ochelari de protejare; halat chirurgical; "mâneci de protecţie"; şorţ-impermeabil; ciubote de cauciuc; măsuri de protejare pentru excluderea unei posibile autolezări accidentale.

9.3. În cazul unei autolezări accidentale sau produse de către alte persoane la examinarea cadavrelor cu SIDA (HIV), regiunea lezată imediat este prelucrată cu soluţie dezinfectant (etanol 70%, hipoclorit de Na). In cazu1 contactului materialului infectat cu mucoasa, aceasta imediat se prelucrează cu soluţie de 0.05% de permanganat de K, ochii sunt prelucraţi cu soluţie de acid boric de 1% sau se aplică câteva picături de soluţie de nitrat de Ag 1%, în cavităţile nazale se va picura soluţie de protargol 1%, cavitatea bucală se va prelucra cu etanol 70%, sau 0.05% sol. permanganat de K ori acid boric 1%.

9.4. Instrumentariul şi utilajul folosit la examinare se dezinfectează cu soluţie de apă oxigenată 3% recent-preparată timp de 5-10 min. sau altă soluţie (hipoclorit de Na 10%; etanol 70%; izopropanol 70%), când este posibil, instrumentariul este supus autoclavării.

9.5. Materialele biologice prelevate pentru investigaţiile de laborator sunt ambalate în containere speciale cu inscripţia "Atenţie SIDA", sunt transportate în laborator de către persoane fizice, expedierea acestora prin poştă este interzisă.

9.6. Toate materialele şi utilajul care au fost folosite în timpul investigaţiilor de laborator după examinare sunt supuse dezinfectării, încăperile şi utilajul sunt prelucrate cu soluţie de cloramină 3%.

Expert medio-legist principal al MS RM,
doctor habilitat în ştiinţe medicale,
profesor universitar

Gh. BACIU

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter