REGULAMENT cu privire la prestarea de către Centrul de Medicină Legală a unor servicii medico-legale contra plată, acumularea şi utilizarea mijloacelor financiare extrabugetare speciale

"APROBAT"
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova
Vasile PARASCA
26 decembrie 2000

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 749 din 04.08.1999 "Pentru aprobarea actelor normative despre executarea Legii privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat" şi Regulamentul provizoriu "Cu privire la prestarea de către instituţiile medico-sanitare a unor servicii medicale contra plată", aprobat în iunie 1998, cât şi în baza Regulamentului Centrului de Medicină Legală, aprobat de MS prin ordinul Nr. 239 la 10 octombrie 1997.

2. Actualul Regulament are drept scop reglementarea organizării şi modalităţii prestării unor servicii contra plată în sistemul asistenţei medico-legale, care esenţial diferă de prestările în alte instituţii medicale de profil general acordate populaţiei. Specificul activităţii serviciului medico-legal consta în faptul, că deserveşte organele de drept şi efectuează lucrările medico-legale, prioritar, la solicitarea sau ordonarea Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale şi Ministerului Justiţiei.

3. Mijloacele financiare acumulate în urma prestării serviciilor medico-legale contra plată, vor fi utilizate integral pentru întreţinerea curentă a subdiviziunilor CML, dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi stimularea materială a colaboratorilor.

II. Principiile de bază întru organizarea şi prestarea unor servicii medico-legale contra plată

4. Adoptarea minimului de asistenţă medicală gratuită, garantata de stat, cât şi reglementarea juridică a altor acte legislative, prevede efectuarea fără plată a expertizelor medico-legale în baza ordonanţei organelor procuraturii şi poliţiei sau în baza deciziilor/încheierilor judecătoreşti.

5. Populaţia dispune de acces liber şi gratuit la:

a) examinarea medico-legală a cadavrelor în timpul programului de lucru, stabilit pentru unităţile structurale ale Centrului;b) examinarea persoanelor agresate /accidentate/ în baza ordonanţei organelor procuraturii şi poliţiei sau în baza deciziilor/încheierilor judecătoreşti;c) efectuarea tuturor formelor de expertize a corpurilor delicte în secţiile laboratorului medico-legal în baza ordonanţei organelor procuraturii şi poliţiei sau în baza deciziilor/încheierilor judecătoreşti.

6. Subdiviziunile republicane şi teritoriale ale serviciului medico-legal vor acorda unele servicii medico-legale contra plată în baza ordinelor elaborate şi în strictă conformitate cu cerinţele prezentului Regulament.

7. Lista serviciilor medico-legale prestate contra plată şi tarifele acestora sunt elaborate separat pentru subdiviziunile Centrului, în corespundere cu genul de activitate şi sunt stabilite în strictă conformitate cu "Catalogul provizoriu de preţuri", aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.749 din 04.08.1999.

8. Prestarea serviciilor medico-legale contra plată prevede o activitate conştiincioasă şi organizată corect, întemeiată şi evidenţiată documentar, iar utilizarea mijloacelor acumulate se vor efectua conform devizului de cheltuieli, aprobat în ordinea stabilită de Ministerul Finanţelor.

III. Condiţiile şi mecanismul de prestare a unor servicii medico-legale contra plată

9. Subdiviziunile Centrului de Medicină Legală, paralel cu efectuarea expertizelor gratuite, prevăzute de minimul garantat de stat, vor acorda unele servicii medico-legale contra piaţa la nivelul secţiilor respective, în strictă conformitate cu prezentul Regulament, conform preţurilor stabilite în Catalogul de preţuri al MS.

10. La examinarea pe persoane si în baza documentelor medicale, plata se va achita în următoarele cazuri:

a) examinarea medico-legală a persoanei agresate Ia cererea personală, sau în baza solicitării organelor de resort;b) în cazurile accidentelor rutiere la cererea persoanei, sau în baza solicitării organelor de resort;c) în cazurile stărilor şi crimelor sexuale când este cunoscut agresorul, ia cererea persoanei, sau în baza solicitării organelor de resort;d) la cererea companiilor de asigurare;e) examinarea şi expertiza persoanelor de peste hotare;f) examinarea şi expertiza persoanelor în afara orelor de lucru şi în zilele libere.g) examinarea şi expertiza persoanelor din afara zonei de deservire, când aceasta nu este prevăzut prin ordinul respectiv de deservire a acestei zone.

11. La achitarea plăţii pentru examinările pe persoane şi în baza documentelor medicale, persoanei în cauză se eliberează bonul de plată aprobat de Ministerul Finanţelor cu suma indicată, în bază căruia cheltuielile vor putea fi restituite părţii vătămate prin instanţa de judecata.

12. Nu vor plăti examinările (constatările) pe persoane şi în baza documentelor medicale următoarele contingente de populaţie:

a) Copiii până la vârsta de 5 ani;b) Femeile gravide;c) Invalizii de gradul I-II;d) Pensionarii;e) Colaboratorii organelor de resort, agresaţi în timpul exercitării funcţiilor de serviciu;f) Persoanele arestate şi escortate de către organele de resort.
Funerar.md Coroane.md Funeral.md Candele.md Sicriu.md Repatriere.md Pomana.md