RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Кишинёв, Республика Молдова

REGULAMENT cu privire la prestarea de către Centrul de Medicină Legală a unor servicii medico-legale contra plată, acumularea şi utilizarea mijloacelor financiare extrabugetare speciale

13. Persoanele, indicate în punctul 12 al prezentului regulament, nu vor achita plata nici în cazurile examinărilor, prevăzute în punctul 10 al regulamentului.

14. La examinarea (expertiza) medico-legală a cadavrelor, plata se va achita numai în următoarele cazuri:

a) necropsia cadavrelor în afara orelor de lucru şi în zilele de odihnă şi sărbători la solicitarea rudelor; b) necropsia cadavrelor din afara zonei de deservire, când aceasta nu este prevăzut prin ordinul respectiv de deservire a acestei zone; c) autopsia de urgenţa a cadavrelor la solicitarea rudelor; d) examinarea (expertiza) cadavrelor cetăţenilor de peste hotare.

15. La solicitarea rudelor sau altor persoane interesate, se vor presta contra plată următoarele lucrări medico-legale auxiliare la cadavre:

a) serviciile igienico-cosmetice a cadavrelor;b) restaurarea integrităţii corporale a cadavrelor;c) conservarea (îmbălsămarea) temporară a cadavrelor;d) păstrarea cadavrelor în camera frigoriferă;e) păstrarea cadavrelor în casete-frigider individuale.

16. Serviciile prestate contra plată la examinarea /expertiza/ cadavrului se vor efectua numai după înaintarea unei cereri scrise a rudelor decedatului, cu indicarea tipului şi volumului prestărilor.

17. Expertizele şi investigaţiile medico-legale efectuate în secţiile de laborator ale CML se vor efectua contra plată în următoarele cazuri:

18. Expertizele şi investigaţiile medico-legale toxico-narcologice:

a) determinarea alcoolemiei ia persoane, indiferent de solicitant;b) determinarea substanţelor narcotice şi altor substanţe toxice în materialul biologic prelevat de la persoane, indiferent de solicitant;c) determinarea substanţelor narcotice şi altor substanţe toxice în băuturi alcoolice, răcoritoare ş.a., în produse alimentare suspecte, indiferent de solicitant;d) determinarea alcoolemiei la cadavre în mod urgent;e) determinarea toxicelor în materialul cadaveric la solicitarea rudelor;f) toate expertizele, examinările şi investigaţiile toxico-narcologice solicitate sau ordonate de către organele de anchetă, persoane particulare sau instituţii de peste hotare.

19. Expertizele şi investigaţiile medico-legale biologice se vor efectua contra plată în următoarele cazuri:

a) determinarea grupei sangvine (ABO) şi rezusului (Rh) la cererea persoanelor;b) determinarea prezenţei spermei în frotiuri şi tampoane în cazurile de viol în baza solicitării personale sau a organelor de resort, când sunt stabiliţi violatorii de către persoana violată sau de organele de resort;c) stabilirea paternităţii, indiferent de solicitant:d) investigaţii medico-legale biologice solicitate de către persoanele interesate cu excepţia organelor de resort;e) toate tipurile de expertize şi investigaţii medico-legale biologice ordonate sau solicitate de către organele de anchetă, solicitate de persoane particulare sau instituții de peste hotare.

20. Expertizele şi investigaţiile medico-criminalistice se vor efectua contra plată în următoarele cazuri:

a) determinarea prezenţei metalelor în probe biologice sau corpuri delicte şi alte tipuri de investigaţii la cererea persoanelor sau instituţiilor interesate, cu excepţia organelor de resort;b) investigaţiile radiologice pe persoane;c) toate expertizele şi investigaţiile medico-criminalistice ordonate sau solicitate de către organele de anchetă, persoane particulare sau instituţii de peste hotare.

21. Investigaţiile medico-legale histopatologice se vor efectua contra plată în următoarele cazuri:

a) investigaţiile materialului cadaveric în mod urgent la cererea persoanelor interesate, cu excepţia medicului legist sau a organelor de anchetă;b) investigaţiile primare sau repetate a materialului biologic prelevat de la cadavrele examinate de patomorfologi;c) toate investigaţiile medico-legale histopatologice solicitate de către organele de anchetă, persoane particulare sau instituţii de peste hotare.

22. Toate expertizele şi investigaţiile medico-legale toxico-narcologice, biologice, medico-criminalistice şi histopatologice pe cadavre şi persoane, a corpurilor delicte, în baza ordonanţei organelor de anchetă sau deciziei /încheierii/ judecătoreşti, se vor efectua fără plată.

23. Expertizele medico-legale complicate în comisie se vor efectua contra plată în următoarele cazuri:

a) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele civile;b) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele penale în cazurile accidentelor rutiere, ordonate în baza demersului avocatului, fără modificarea concluziilor primare;c) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele civile şi penale la ordonanţa procuraturii sau deciziei judecătoriei militare;d) expertizele medico-legale în comisie pe dosarele civile şi penale la ordonanţa procuraturii sau în baza deciziei/încheierii judecătoriei de peste hotare.

24. Eliberarea copiilor (extraselor) din rapoartele de expertiză sau examinare medico-legală pe persoane şi cadavre sau a investigaţiilor de laborator se efectuează contra plată persoanelor şi instituţiilor interesate, inclusiv organelor de resort.

25. Consultaţia persoanelor (pătimiţilor, avocaţilor, etc.) de către specialiştii calificaţi ai CML şi catedrei de medicină legală în problemele ce nu contravin legislaţiei în vigoare se va efectua contra plată.

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter