RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Кишинёв, Республика Молдова

REGULAMENT cu privire la prestarea de către Centrul de Medicină Legală a unor servicii medico-legale contra plată, acumularea şi utilizarea mijloacelor financiare extrabugetare speciale

IV. Modul de colectare şi evidenţă a mijloacelor băneşti încasate pentru prestarea serviciilor medico-legale

26. Modul de colectare şi evidenţă a mijloacelor băneşti încasate de către unităţile medico-legale pentru serviciile prestate contra plată şi utilizarea acestora se efectuează conform prevederilor Regulamentului cu privire la prestarea către populaţie a serviciilor medicale contra plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.749 din 04.08.1999.

27. Primirea şi păstrarea mijloacelor băneşti şi verificarea respectării disciplinei de casă se va efectua în strictă conformitate cu reglementările prevăzute de "Regulile de efectuare a operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova", aprobate prin Hotărârea Guvernului RM nr. 764 din 25 decembrie 1992 şi "Instrucţiunea despre modul de primire, evidenţă şi utilizare a mijloacelor băneşti încasate de către instituţiile ocrotirii sănătăţii pentru plata serviciilor medicale", aprobată de către MS şi MF ale RM la 25.05.1999.

28. În condiţiile municipiului Chişinău. medicul-legist va întocmi bonul de plată aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor în trei exemplare după introducerea plăţii în casă de către persoane, exemplarul unu al bonului rămâne în casă, al doilea se transmite plătitorului, iar al treilea, la care se alătură bonul cu amprenta aparatului de casă, se restituie şefului de secţie pentru evidenţă şi întocmirea dărilor de seamă.

29. În condiţiile subdiviziunilor medico-legale teritoriale /judeţene şi de sector/, care nu dispun de aparat de casă, şeful secţiei va întocmi bonul de plată respectiv în trei exemplare, va încasa banii lichizi de la persoane, exemplarul ai doilea se transmite plătitorului, exemplarul al treilea se va păstra la şeful de secţie pentru evidenţă şi întocmirea dărilor de seamă, iar exemplarul unu a bonurilor acumulate împreună cu banii încasaţi se vor preda în contabilitatea CML nu mai rar de o data în lună.

30. Medicilor din secţiile teritoriale care efectuează lucrări medico-legale contra plata în afara orelor de lucru li se atribuie răspunderea pentru mijloacele băneşti primite în numerar, fiind obligaţi să respecte regulile privind operaţiunile de casă.

31. În unele cazuri excepţionale, persoanele pot fi scutite de plata prevăzută de prezentul regulament sau pot fi acordate reduceri de 50%, în condiţiile municipiului Chişinău - de către administraţie /director sau vice-director/, iar în condiţiile secţiilor judeţene şi de sector - de către şeful secţiei. Scutirea sau acordarea unei reduceri se va face în baza unei cereri cu indicarea motivului.

32. Evidenţa contabilă a surselor acumulate de pe urma prestării serviciilor medico-legale contra plată se va efectua în conformitate cu Instrucţiunea nr.85 din 09 octombrie 1996 a Ministerului Finanţelor.

33. Mijloacele financiare încasate de la prestarea serviciilor cu plată se vor depune integral ia contul special al CML. Se interzice utilizarea banilor lichizi de către casierii obşteşti pentru procurarea mărfurilor gospodăreşti, rechizitelor de cancelarie sau altor materiale, iar sumele încasate urmează să fie predate în casa CML cu depunerea ulterioară a acestora pe contul extrabugetar respectiv.

V. Utilizarea mijloacelor băneşti provenite din serviciile medico-legale prestate contra plată

34. Mijloacele financiare acumulate în urmă prestării serviciilor medico-legale contra plată, vor fi utilizate integral pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, întreţinerea curentă a subdiviziunilor respective ale CML, stimularea materială a colaboratorilor.

35. Utilizarea mijloacelor financiare obţinute se efectuează în baza devizului de cheltuieli aprobat în ordinea stabilită de Ministerul Finanţelor.

36. Mijloacele financiare acumulate pe contul special se vor utiliza conform instrucţiunii aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 13 din 13. februarie 1995, cu completările ulterioare prevăzute în ordinul Ministerul Finanţelor nr. 61 din 18 iulie 1995 "privind completarea listei mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate de la buget".

VI. Dispoziţii finale

37. Asistenţa medico-legală gratuită prevăzută în cadrul minimului garantat de stat, va fi revizuită anual în dependenţă de posibilităţile financiare ale statutul, exprimate în legea bugetului, iar Centrul de Medicină Legală va putea introduce modificările necesare în scopul optimizării volumului minimului de asistenţă medico-legală gratuită, garantat de stat.

38. Plăţile sau compensaţiile pentru serviciile medico-legale prestate contra plată pot fi achitate de către persoane fizice, organizaţii şi instituţii, patroni, sponsori etc. în bani lichizi sau prin transfer.

39. Personalul serviciului medico-legal poartă responsabilitatea pentru calitatea serviciilor medico-legale acordate atât în cadrul minimului de asistenţă medico-legală gratuită, garantat de stat, cât şi celor prestate contra plată populaţiei.

40. Administraţia CML şi şefii subdiviziunilor medico-legale republicane şi teritoriale sunt obligaţi să informeze populaţia şi organele de resort, să ofere explicaţii referitoare la volumul serviciilor medico-legale gratuite, lista serviciilor prestate contra plată, preţurile şi condiţiile acordării acestor servicii.

Directorul CML, Profesor universitar Gh. BACIU

[html]Executor: A. Susanu
Tel.: 73-82-78[/html]

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter