HOTĂRÎREA Guvernului RM Nr. 1460 din 30.12.2016

[html][/html]


Republica Moldova
GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1460 din 30.12.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011

Publicat : 10.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 40-49 art Nr : 99

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” (se anexează).PRIM-MINISTRU Pavel FILIPContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul economiei Octavian CalmîcMinistrul sănătăţii Ruxanda GlavanMinistrul finanţelor Octavian Armaşu

Extras din Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011
"CATALOGUL TARIFELOR UNICE pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private"

*
2131. Eliberarea unui duplicat al certificatului medical de deces, conform registrelor anatomopatologice 1 duplicat 28
*
2135. Prelucrare igienico-sanitară, cu externarea decedatului în decese survenite în spital 1 operaţiune 123
2136. Serviciu de toaletare şi îmbrăcare a decedatului neautopsiat (copil), la solicitare 1 serviciu 82
2137. Serviciu de toaletare şi îmbrăcare a decedatului neautopsiat (adult), la solicitare 1 serviciu 156
2138. Serviciu cosmetologic al decedatului la vîrsta copilului, la solicitare 1 serviciu 167
2139. Serviciu cosmetologic al decedatului la vîrsta adultă, la solicitare 1 serviciu 284
2140. Îmbălsămarea decedatului neautopsiat (copil) prin metoda deschisă, la solicitare 1 serviciu 209
2140.1. Îmbălsămarea decedatului neautopsiat (adult) prin metoda deschisă, la solicitare 1 serviciu 321
2140.2. Îmbălsămarea decedatului neautopsiat (copil) prin metoda închisă, la solicitare 1 serviciu 412
2140.3. Îmbălsămarea decedatului neautopsiat (adult) prin metoda închisă, la solicitare 1 serviciu 586
2140.4. Păstrarea în camera frigoriferă a decedatului autopsiat şi neautopsiat după expirarea termenului de 2 zile de la decesul survenit în spital, precum şi la adresare, începînd cu momentul transferului 1 oră 20
2140.5. Investigaţie imunohistochimică a materialului biopsic şi postoperator 1 reacţie 625
*
2152. Autopsia cadavrului în cazurile de deces subit 1 examinare 309
2153. Autopsia cadavrului în cazurile de moarte violentă 1 examinare 469
2154. Autopsia repetată a cadavrului şi a cadavrului exhumat 1 examinare 1667
2155. Păstrarea în camera frigorifică a cadavrului neautopsiat şi a celui autopsiat după 12 ore de la autopsie 1 oră 18
*
2164. Îmbălsămarea temporară a cadavrului de copil 1 procedură 234
2165. Îmbălsămarea temporară a cadavrului de adult 1 procedură 469
2166. Restaurarea integrităţii corporale a cadavrului cu leziuni neînsemnate 1 procedură 82
2167. Restaurarea integrităţii corporale a cadavrului cu leziuni extinse 1 procedură 164
2168. Servicii igieno-cosmetice pentru cadavrul unui copil 1 procedură 47
2169. Servicii igieno-cosmetice pentru cadavrul unui adult 1 procedură 94

[html]

Prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 1460 din 30 decembrie 2016 au fost stabilite tarife noi pentru servicii tanatologice şi medico-legale. https://ritus.md/ru/page/hg-1460

Publicat de Ritus-AV - 14888 27 februarie 2017 г.
[/html]
Funerar.md Coroane.md Funeral.md Candele.md Sicriu.md Repatriere.md Pomana.md