RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Кишинёв, Республика Молдова

Молдова

REGULAMENT cu privire la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţiile tanatologice (morgă) medico-legale din cadrul CML al MS al RM

"APROBAT"
Ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova
Eugen Gladun
24.02.1999

REGULAMENT
cu privire la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţiile tanatologice (morgă) medico-legale din cadrul CML al MS al RM.

1. Centrul de Medicină Legală, în structura sa, dispune de secţii medico-legale tanatologice (morgă) municipale, judeţene şi raionale, ultimele, de regulă, de funcţionare mixtă, în comun cu secţiile patomorfologice ale instituţiilor medicale teritoriale respective.

2. Primirea cadavrelor în morgile medico-legale se efectuează in regimul non-stop, numai la prezentarea ordonanţei de numire a expertizei sau a mesajului în scris de trimitere la examinarea medico-legală, eliberate de către organele procuraturii sau MAI.

2.1. Brigăzile medicale "asistenţa medicală urgentă" nu au dreptul să transporte cadavrul la morga medico-legală fără înştiinţarea prealabilă a organelor de resort - poliţia, procuratura.

3. Cadavrele sunt primite în morga medico-legală şi înregistrate de către infirmierul de gardă a secţiei medico-legale sau infirmierul de gardă a instituţiei medicale teritoriale respective.

4. Infirmierul, care a primit cadavrul, este obligat să înregistreze datele de paşaport a cadavrului (numele de familie, numele, prenumele, anul naşterii), hainele, documentele, alte obiecte de preţ oare sunt aduse împreună cu cadavrul (sau sunt depistate în hainele acestuia) în "Registrul de înregistrare a primirii şi eliberării cadavrelor în morga medico-legală". Infirmierul completează şi fixează pe cadavru un marcaj în care sunt indicate numele de familie, numele, prenumele, anul naşterii, numărul de înregistrare, data şi ora primirii.

4.1. Înregistrarea cadavrelor şi documentelor respective de trimitere la expertiza (examinarea) medico-legală în "Registrul de înregistrare a cadavrelor în morga medico-legală" se efectuează de registratorul medical sau de o altă persoană numită responsabilă de aceasta.

4.2. "Registrul de înregistrare a cadavrelor în morga medico-legală" şi "Registrul de înregistrare a primirii şi eliberării cadavrelor în morga medico-legală" sunt cusute şi sigilate cu ştampila CML sau a secţiei respective şi semnătura directorului sau şefului secţiei, sunt înmânate contra semnătură persoanelor ce le completează, care poartă răspundere pentru veridicitatea înscrierilor. Registrele completate după ce sunt terminate, se predau contra semnătură în cancelaria CML. "Registrele de înregistrare a cadavrelor în morga medico-legală" au termen de păstrare 25 de ani "Registrele de înregistrare a primirii şi eliberării cadavrelor" - respectiv 10 ani.

5. Cadavrele în morga medico-legală sunt păstrate în condiţii de prevenire a proceselor de putrefacţie - în camera frigoriferă (t +2°C) în morgile unde acestea sunt instalate. Conservarea cadavrelor până la momentul examinării lor este strict interzisă.

5.1. Cadavrele persoanelor decedate In urma infecţiilor contagios-periculoase urmează a fi păstrate În încăperi izolate, iar toate încăperile din, morgă sunt dezinfectate în conformitate cu regulile sanitar-epidemiologice respective.

5.2. Părţile cadavrelor dezmembrate sau ciopârţite, sunt marcate fiecare în parte cu indicaţia părţii anatomice a corpului, păstrate în condiţii de prevenire a putrefacţiei şi deformaţiilor elementelor de bază pentru identificare.

5.3. Cadavrele în morgile medico-legale se păstrează după autopsie până la trei zile. Cadavrele persoanelor neidentificate şi părţile cadavrelor dezmembrate sunt păstrate până la o dispoziţie specială a organelor de anchetă, dar nu mai mult de şapte zile după examinare.

5.4. Cadavrele nesolicitate şi primite de către rude sau alte persoane în termen de trei zile după autopsie, şeful secţiei tanatologice respective înaintează un demers organelor de anchetă, care au numit examinarea (expertiza) pentru înhumarea cadavrului de către instituţiile de stat respective.

5.5. Cadavrele persoanelor ce nu au rude (cadavrele vagabonzilor, deţinuţilor în penitenciare), în cazuri de moarte neviolentă şi la permisiunea în scris a organului de anchetă care a solicitat examinarea, pot fi predate instituţiilor de învăţământ pentru procesul de studiu la cererea acestora.

6. Cadavrele sunt eliberate rudelor sau oricărei altei persoane numai la prezentare "Certificatului medical de deces" sau a "Certificatului de deces" înregistrat în secţiile de înregistrare a actelor stării civile.

6.1. Persoanele care primesc cadavrele pr ezintă documentele de identitate, datele acestora se introduc în "Registru de înregistrare a primirii şi eliberării ir cadavrelor", iar cadavrele sunt eliberate persoanei contra semnătură.

6.2. Cadavrele sunt eliberate în sicriu după toaleta respectivă, sicriele sunt aduse (procurate; de către rude sau persoane ce urmează să înhumare cadavrul. Toaleta şi eliberarea cadavrului pentru înhumare fac parte din obligaţiunile de serviciu ale infirmierului. Sudarea sicrielor din metal pentru transportarea acestora peste hotarele ţării nu intră în obligaţiunile de serviciu ale infirmierului.

[pagebreak]

6.3. În unele cazuri, ca excepţie, cu permisiunea şefului secţiei sau administraţiei, cadavrele pot fi eliberate fără sicrie pentru a fi transportate la domiciliu.

6.4. Cadavrele persoanelor decedate în urma maladiilor contagioase sunt eliberate pentru înhumare fără dreptul ca sicriul să fie deschis, preventiv, infirmierul este obligat a presura la fundul sicriului dezinfectante. Persoana care primeşte cadavrul pentru înhumare este prevenită în scris pentru responsabilitatea penală în caz de nerespectare a acestor norme sanitar-epidemiologice.

6.5. Cadavrele persoanelor, decedate în urma maladiilor infecţioase extrem de contagioase, nu se eliberează rudelor, pentru înhumare. Ordinea şi modalitatea înhumării acestor cadavre este prevăzută de reglementările juridice sanitar-epidemiologice în vigoare.

7. Îmbrăcămintea şi încălţămintea, primite în morgă împreună cu cadavrul, după finisarea examinării (expertizei) cadavrului se păstrează în sacoşe (pungi) aparte, în prealabil fiind uscate, cu marcaje ce cuprind datele despre cadavrul respectiv. Responsabilitatea pentru păstrare se atribuie infirmierului în cauză. Controlul corectitudinii păstrării revine şefului secţiei.

7.1. Hainele, încălţămintea, obiectele de preţ şi alte obiecte primite şi înregistrate împreună cu cadavrul sau depistate în timpul examinării cadavrului, în cazurile de moarte violentă, sunt predate persoanei oare solicită examinarea sau ordonă expertiza, întocmindu-se un proces verbal de predare-primire, copia căruia se anexează la "Raport". Îmbrăcămintea, obiectele de preţ pot fi eliberate şi rudelor sau altor persoane cu permisiunea în scris a anchetatorului.

7.2. În cazurile de moarte neviolentă şi unele cazuri de moarte violentă, când medicul legist consideră aceasta admisibil, îmbrăcămintea şi încălţămintea se eliberează rudelor (persoanelor care primesc cadavrul) de către infirmier, contra semnăturii persoanei care primeşte cadavrul.

7.3. În cazul când îmbrăcămintea şi încălţămintea nu sunt solicitate şi primite do către organele de anchetă şi rude, acestea, după termenul de 2 luni sunt nimicite, întocmindu-se un "Act de lichidare", semnat de către şeful secţiei respective şi infirmier.

7.4. În cazul depistării la examinarea cadavrului a armelor de foc, cartuşelor, armelor albe sau altor obiecte care ar putea servi ca corpuri delicte pe cazul concret, şeful secţiei anunţă imediat organele de anchetă.

8. În toate încăperile din morga medico-legală, zilnic, se va efectua prelucrarea sanitară cu detergenţi. Mesele de autopsii, instrumentariul şi utilajele folosite necesită a fi prelucrate minuţios cu soluţii de săpun şi detergenţi.

8.1. Sălile de autopsii şi camerele frigorifere zilnic vor fi prelucrate minuţios, cu spălarea ferestrelor şi pereţilor acoperiţi cu teracotă, cu o soluţie de săpun şi soluţie de cloramină - 3%, sau alte soluţii dezinfectante.

8.2. În cazurile de examinare a cadavrului persoanei decedate în urma maladiilor infecţioase extrem de contagioase, prelucrarea sanitar-igienică în morga medico-legală, se va efectua de către instituţiile sanitar-epidemiologice respective.

9. La examinarea cadavrelor persoanelor cu SIDA sau HIV-infectate sau la suspecții acestora este necesar de a respecta următoarele cerinţe de protejare.

9.1. La primirea cadavrelor, persoanelor cu SIDA sau HIV-infectate sau la suspecții acestora, la cadavru se va anexa un marcaj (marcher) cu inscripţia "Atenţie SIDA".

9.2. Personalul medical nemijlocit antrenat la primirea, examinarea, toaleta, păstrarea şi eliberarea cadavrelor cu SIDA (HIV) este obligat să respecte măsuri de protecţie: îmbrăcarea a 2 perechi de mănuşi; masca de tifon-coton; ochelari de protejare; halat chirurgical; "mâneci de protecţie"; şorţ-impermeabil; ciubote de cauciuc; măsuri de protejare pentru excluderea unei posibile autolezări accidentale.

9.3. În cazul unei autolezări accidentale sau produse de către alte persoane la examinarea cadavrelor cu SIDA (HIV), regiunea lezată imediat este prelucrată cu soluţie dezinfectant (etanol 70%, hipoclorit de Na). In cazu1 contactului materialului infectat cu mucoasa, aceasta imediat se prelucrează cu soluţie de 0.05% de permanganat de K, ochii sunt prelucraţi cu soluţie de acid boric de 1% sau se aplică câteva picături de soluţie de nitrat de Ag 1%, în cavităţile nazale se va picura soluţie de protargol 1%, cavitatea bucală se va prelucra cu etanol 70%, sau 0.05% sol. permanganat de K ori acid boric 1%.

9.4. Instrumentariul şi utilajul folosit la examinare se dezinfectează cu soluţie de apă oxigenată 3% recent-preparată timp de 5-10 min. sau altă soluţie (hipoclorit de Na 10%; etanol 70%; izopropanol 70%), când este posibil, instrumentariul este supus autoclavării.

9.5. Materialele biologice prelevate pentru investigaţiile de laborator sunt ambalate în containere speciale cu inscripţia "Atenţie SIDA", sunt transportate în laborator de către persoane fizice, expedierea acestora prin poştă este interzisă.

9.6. Toate materialele şi utilajul care au fost folosite în timpul investigaţiilor de laborator după examinare sunt supuse dezinfectării, încăperile şi utilajul sunt prelucrate cu soluţie de cloramină 3%.

Expert medio-legist principal al MS RM,
doctor habilitat în ştiinţe medicale,
profesor universitar

Gh. BACIU

Центральное («Армянское») кладбище

Центральное («Армянское») кладбище

Центральное кладбище г. Кишинёва было основано в 1811 году. Спустя 7 лет на его територии была возведена Всесвятительская церковь.

В наши дни кладбище располагается в треугольнике улиц Алексея Матеевич (бывш. ул. Садовая), Василе Александри (бывш. ул. Котовского) и Пантелеймона Халиппы. Единственный вход/въезд на Центральное кладбище - с ул. А. Матеевич, у его ворот берёт начало ул. Армянская. Возможно, именно по этому среди кишинёвцев это место по сей день упоминается, в-основном, как «Армянское кладбище».

Далее...

Кладбище «Святой Лазарь» («Дойна»)

Кладбище «Святой Лазарь» («Дойна»)

Кладбище «Святой Лазарь» - одно из самых больших в Восточной Европе, его площадь составляет более 200 га. Оно было основано в 60-х годах XX столетия и по сей день открыто для погребений. Большинство жителей Кишинёва и пригорода хоронят именно здесь. Среди кишинёвцев оно часто упоминается как кладбище «Дойна», по названию улицы, на которой оно расположено. Въезд осуществляется только через центральные ворота, а пешком можно зайти и через старый вход, недалеко от улицы Соколень.

Далее...

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter