REGULAMENT cu privire la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţiile tanatologice (morgă) medico-legale din cadrul CML al MS al RM

6.3. În unele cazuri, ca excepţie, cu permisiunea şefului secţiei sau administraţiei, cadavrele pot fi eliberate fără sicrie pentru a fi transportate la domiciliu. 6.4. Cadavrele persoanelor decedate în urma maladiilor contagioase sunt eliberate pentru înhumare fără dreptul ca sicriul să fie deschis, preventiv, infirmierul este obligat a presura la fundul sicriului dezinfectante. Persoana care primeşte cadavrul pentru înhumare este prevenită în scris pentru responsabilitatea penală în caz de nerespectare a acestor norme sanitar-epidemiologice.6.5. Cadavrele persoanelor, decedate în urma maladiilor infecţioase extrem de contagioase, nu se eliberează rudelor, pentru înhumare. Ordinea şi modalitatea înhumării acestor cadavre este prevăzută de reglementările juridice sanitar-epidemiologice în vigoare.
7. Îmbrăcămintea şi încălţămintea, primite în morgă împreună cu cadavrul, după finisarea examinării (expertizei) cadavrului se păstrează în sacoşe (pungi) aparte, în prealabil fiind uscate, cu marcaje ce cuprind datele despre cadavrul respectiv. Responsabilitatea pentru păstrare se atribuie infirmierului în cauză. Controlul corectitudinii păstrării revine şefului secţiei.
7.1. Hainele, încălţămintea, obiectele de preţ şi alte obiecte primite şi înregistrate împreună cu cadavrul sau depistate în timpul examinării cadavrului, în cazurile de moarte violentă, sunt predate persoanei oare solicită examinarea sau ordonă expertiza, întocmindu-se un proces verbal de predare-primire, copia căruia se anexează la "Raport". Îmbrăcămintea, obiectele de preţ pot fi eliberate şi rudelor sau altor persoane cu permisiunea în scris a anchetatorului.7.2. În cazurile de moarte neviolentă şi unele cazuri de moarte violentă, când medicul legist consideră aceasta admisibil, îmbrăcămintea şi încălţămintea se eliberează rudelor (persoanelor care primesc cadavrul) de către infirmier, contra semnăturii persoanei care primeşte cadavrul.7.3. În cazul când îmbrăcămintea şi încălţămintea nu sunt solicitate şi primite do către organele de anchetă şi rude, acestea, după termenul de 2 luni sunt nimicite, întocmindu-se un "Act de lichidare", semnat de către şeful secţiei respective şi infirmier. 7.4. În cazul depistării la examinarea cadavrului a armelor de foc, cartuşelor, armelor albe sau altor obiecte care ar putea servi ca corpuri delicte pe cazul concret, şeful secţiei anunţă imediat organele de anchetă.8. În toate încăperile din morga medico-legală, zilnic, se va efectua prelucrarea sanitară cu detergenţi. Mesele de autopsii, instrumentariul şi utilajele folosite necesită a fi prelucrate minuţios cu soluţii de săpun şi detergenţi.8.1. Sălile de autopsii şi camerele frigorifere zilnic vor fi prelucrate minuţios, cu spălarea ferestrelor şi pereţilor acoperiţi cu teracotă, cu o soluţie de săpun şi soluţie de cloramină - 3%, sau alte soluţii dezinfectante.8.2. În cazurile de examinare a cadavrului persoanei decedate în urma maladiilor infecţioase extrem de contagioase, prelucrarea sanitar-igienică în morga medico-legală, se va efectua de către instituţiile sanitar-epidemiologice respective.
9. La examinarea cadavrelor persoanelor cu SIDA sau HIV-infectate sau la suspecții acestora este necesar de a respecta următoarele cerinţe de protejare.
9.1. La primirea cadavrelor, persoanelor cu SIDA sau HIV-infectate sau la suspecții acestora, la cadavru se va anexa un marcaj (marcher) cu inscripţia "Atenţie SIDA".9.2. Personalul medical nemijlocit antrenat la primirea, examinarea, toaleta, păstrarea şi eliberarea cadavrelor cu SIDA (HIV) este obligat să respecte măsuri de protecţie: îmbrăcarea a 2 perechi de mănuşi; masca de tifon-coton; ochelari de protejare; halat chirurgical; "mâneci de protecţie"; şorţ-impermeabil; ciubote de cauciuc; măsuri de protejare pentru excluderea unei posibile autolezări accidentale.9.3. În cazul unei autolezări accidentale sau produse de către alte persoane la examinarea cadavrelor cu SIDA (HIV), regiunea lezată imediat este prelucrată cu soluţie dezinfectant (etanol 70%, hipoclorit de Na). In cazu1 contactului materialului infectat cu mucoasa, aceasta imediat se prelucrează cu soluţie de 0.05% de permanganat de K, ochii sunt prelucraţi cu soluţie de acid boric de 1% sau se aplică câteva picături de soluţie de nitrat de Ag 1%, în cavităţile nazale se va picura soluţie de protargol 1%, cavitatea bucală se va prelucra cu etanol 70%, sau 0.05% sol. permanganat de K ori acid boric 1%.9.4. Instrumentariul şi utilajul folosit la examinare se dezinfectează cu soluţie de apă oxigenată 3% recent-preparată timp de 5-10 min. sau altă soluţie (hipoclorit de Na 10%; etanol 70%; izopropanol 70%), când este posibil, instrumentariul este supus autoclavării.9.5. Materialele biologice prelevate pentru investigaţiile de laborator sunt ambalate în containere speciale cu inscripţia "Atenţie SIDA", sunt transportate în laborator de către persoane fizice, expedierea acestora prin poştă este interzisă.9.6. Toate materialele şi utilajul care au fost folosite în timpul investigaţiilor de laborator după examinare sunt supuse dezinfectării, încăperile şi utilajul sunt prelucrate cu soluţie de cloramină 3%.
[html]Expert medio-legist principal al MS RM,
doctor habilitat în ştiinţe medicale,
profesor universitar [/html]Gh. BACIU
Funerar.md Coroane.md Funeral.md Candele.md Sicriu.md Repatriere.md Pomana.md