RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Chişinău, Republica Moldova

Chisinau

«Feciorilor Patriei - Sfânta Amintire» (Afghanistan)

«Feciorilor Patriei - Sfânta Amintire» este un complex memorial în Chişinău (Republica Moldova) edificat în memoria celor căzuţi în războiul din Afganistan 1979-1989. Complexul are la intrarea în parc o sculptura măreaţă a mamei îndurerate şi piloni de culoare alba, ce privesc spre cer. La nivelul de cinci metri de la pământ, pilonii uneşte o coroana de spini din bronz. În centru - un bol de granit sub forma unei lalele negre, în care se pot depune flori şi lumânări. În jurul monumentului sunt instalate placi de granit cu numele soldaţilor căzuţi. La punctul de sus a compoziţiei este arborata o cruce. Înălţimea monumentului este de 15 metri. În jurul memorialului se întinde o cascada de fântâni.
«Complexul memorial este edificat prin dispoziţia Preşedintelui Republicii Moldova d-lui V. N. Voronin din mijloacele Guvernului Republicii Moldova, Primăriei mun. Chişinău, organizaţiilor de veterani şi companiilor private. Inaugurat la 20 mai 2007.»
Autorii proiectului - arhitect Vasili Eremciuc şi sculptor Boris Dubrovin. Anterprenor general - «Viscont-Grup» SRL.
Află mai mult...

DECIZIE CM Chişinău Nr. 6/10 din 14.05.2009 cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale


CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 6/10 din 14.05.2009

cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale

Avînd în vedere nota informativă a ÎM „Combinatul Servicii Funerare” şi în conformitate cu p.14 al Regulamentului cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit. a şi art. 19 (4) al Legii Republicii Moldova nr. 436 XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

 1. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării tarifele pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor, stabilite în funcţie de categoria cimitirului. (Anexa 1).
 2. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele anuale pentru întreţinerea cimitirelor (drumuri, alei, sisteme de comunicaţii, garduri, construcţii etc.) şi menţinerea stării sanitare respective pe teritoriile de uz comun ale cimitirelor municipiului Chişinău. (Anexa 2).
 3. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele pentru accesul unităţilor de transport auto pe teritoriul cimitirelor municipale. (Anexa 3).
 4. Se scutesc şi vor beneficia de reduceri la achitarea taxei anuale de întreţinere a cimitirelor următoarele categorii de populaţie:
  • veteranii de război (persoanele care au participat la cel de-al doilea război mondial şi la acţiunile de luptă din stânga Nistrului pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, persoanele participante la acţiunile de luptă din Afganistan) - 100%;
  • invalizii de gradele I, II şi III - reducere în mărime de 80%;
  • pensionarii - reducere de 50%.
 5. Se abrogă decizia Primăriei oraşului Chişinău nr.33/2 din 31.10.1995 “Privind aprobarea taxelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi întreţinerea cimitirelor”.
 6. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vladimir Coteţ va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Alexandru Tănase

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu

Cimitirul Central («Armenesc»)

Cimitirul Central («Armenesc»)

Cimitirul central din Chişinău a fost fondat în anul 1811. După 7 ani pe teritoriul a fost zidită Biserica Tuturor Sfinţilor.

În zilele noastre cimitirul se află în triunghiul străzilor Alexei Mateevici (fosta Sadovaia), Vasile Alecsandri (fosta Kotovski) şi Panteleimon Halippa.

Singura întrare/ieşire în este din strada. A. Mateevici, la poarta lui începe strada Armenească. Poate anume de aceea, acest loc şi astăzi este deseori numit printre chişinăuieni «cimitirul armenesc».

Află mai mult...

Cimitirul «Sfântul Lazar» («Doina»)

Cimitirul «Sfântul Lazar» («Doina»)

Cimitirul «Sfântul Lazăr» din Chişinău este unul dintre cele mai mari cimitire din Europa de Est, cu o suprafață de peste 200 de hectare. El a fost fondat în anii 60 ai secolului XX şi este actual deschis pentru înhumări. Majoritatea locuitorilor Chișinăului și ai suburbiilor sunt îngropați aici. Între chişinăuieni cimitirul acesta este adesea numit Cimitirul "Doina", după strada pe care se află. Intrarea cu transport este posibilă numai prin poarta principală, pe jos puteți trece şi prin intrarea veche, cea lângă strada Socoleni.

Află mai mult...

Cimitirul Evreiesc

Cimitirul Evreiesc

Cimitirul evreiesc este unul dintre cele mai vechi cimitire din Chișinău. Potrivit unor raportări, înmormântările aici s-au început aproximativ din secolul XIX. Aici se află monumentul consacrat victimelor căzuţi în Pogromul din Chişinău, lângă care se află mormântul rabinului Leib Yehuda Ţirilson, principalul rabin al Basarabiei pe parcursul a mai multor zeci de ani. Tot aici este situată o sinagogă funebră (ruinată), unica în Moldova. La fel aici putem găsi mormântul unui aviator - monumentul cu o elice care se rotește şi până în prezent, precum şi o mulţime de morminte și monumente străvechi. Cimitirul evreiesc este situat în sectorul Buiucani al Chișinăului, în apropierea staţiei de pompieri pe strada Milano.

Află mai mult...

Cimitirul Ciocana

Cimitirul Ciocana

Cimitirul Ciocana este un cvartal mic triunghiular la începutul străzii Industriale în sectorul Ciocana Chişinăului. Aici, în anii secolului XX şi-au găsit un loc de veci locuitorii satelor Ciocana Veche şi Ciocana Nouă, apoi înmormântările au fost sistate şi reîncepute în anii două mii.

Află mai mult...

Cimitirul «Sfânta Treime»

Cimitirul «Sfânta Treime»

Cimitirul «Sfânta Treime» este un mic cimitir în sectorul Botanica al Chişinăului, nu departe de gara feroviară. Biserica «Sfânta Treime» a fost zidită în a doua jumătate a sec. XIX, însă cimitirul a putut exista şi mai devreme. Pe teritoriu s-au păstrat mormintele din a doua jumătate a sec. XIX. Înhumările au fost sistate în anii 60 al sec. XX cu deschiderea cimitirului orăşenesc pe strada Doina Chişinăului, pe urmă au fost reluate în anii 2000. Află mai mult...

Cimitirul Armeano-Catolic

Cimitirul Armeano-Catolic

Cimitirul Armeano-catolic este situat în partea de sud-est a sectorului Centru din Chișinău, între biserica lui Teodor Tiron şi parcul "Valea Trandafirilor". Cândva divizate, cimitirele armeano-gregorian şi cel polonez catolic astăzi sunt unite într-un singur teritoriu. Acesta este unul dintre cele mai vechi şi cele mai deosebite cimitire în Chişinău din cele care s-au păstrat până în ziua de azi. Aici puteți întâlni morminte germane, poloneze, italiene și armeneşti din secolul XIX și începutul secolului XX.

Află mai mult...

Cimitirul «Ştefan Ciobanu»

Cimitirul «Ştefan Ciobanu»

Cimitirul «Ştefan Ciobanu» este un mic cimitir în cartierul Munceşti al sectorului Botanica din Chişinău.

Deocamdată nu se ştie vârsta exactă a cimitirului. Evident cândva aici a fost cimitirul satului Munceşti cunoscut de la începutul sec. 17 şi ulterior asimilat de urbia Capitalei.

Conform Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, aprobat de Consiliul Municipal Chişinău, cimitirului «Ştefan Ciobanu» i-a fost atribuită categoria III. Află mai mult...

Cimitirul Sculeni

Cimitirul Sculeni

Cimitirul Sculeni este un mic cimitir din cartierul Sculeni al sectorului Buiucani din Chişinău. Pe teritoriu s-au păstrat înhumările din anii 1930-40.

Conform Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, aprobat de Consiliul Municipal Chişinău, cimitirului Sculeni i-a fost atribuită categoria IV.

Cimitirul este situat pe stradela Călăraş un pic mai la deal de la intersecţia cu str. Milano. Din partea de vest cimitirul este împrejmuit cu parcul «Butoiaş».

Află mai mult...

Cimitirul Durleşti (nou)

Cimitirul Durleşti (nou)

Cimitirul nou din Durleşti este situat în vestul orăşelului Durleşti în sectorului Buiucani mun. Chişinău. Cimitirul este administrat şi gestionat de Consiliul Orăşenesc Durleşti. Oficial cimitirul este deschis pentru înhumări, însă, cum au raportat mass-media, în realitate toate locurile sunt deja rezervate.

Conform plăcii memoriale, instalate la întrare, cimitirul a fost infiinţat în anii 1987-88 cu ajutorul şi sprijinul localnicilor şi a consiliului orăşenesc, cu participarea pensionarilor şi veteranilor locali. Biserica a fost zidită mai târziu şi a fost sfinţită în toamna anului 2013. Află mai mult...

Cimitirul Bacioii Noi

Cimitirul Bacioii Noi

Cimitirul Băcioii Noi este un mic cimitir în cartierul Bacioii Noi din sectorului Botanica mun. Chişinău. Datele istorice despre acest cimitir deocamdată lipsesc, însă pe teritoriu pot fi observate mormintele din anii 60 al sec. XX. De atunci cimitirul este deschis pentru înhumări.

Conform Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, aprobat de Consiliul Municipal Chişinău, cimitirului Băcioii Noi i-a fost atribuită categoria III.

Află mai mult...

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter