Cimitirul de ostaşi germani

Cimitir pentru ostaşi germani căzuţi în cel de al Doilea război mondial. Deschis în 2006. Este situat pe strada Doina din Chişinău. Morţii din acest cimitir ne îndeamnă la Pace.
«Mormintele ostaşilor sunt propovăduitorii Păcii.» Albert Schweitzer, laureat al premiului Nobel pentru Pace.
Cimitirul de ostaşi germani este situat pe strada Doina din Chişinău, la circa 1 km spre nord de la întrarea principală în cimitirul «Sfântul Lazăr», şi are suprafaţa de 3 hectari.
[html]

The German Military Cemetery in Chisinau. http://ritus.md/ru/page/cemetery-german-military http://ritus.md/ro/page/cemetery-german-military

Опубликовано Ritus-AV - 14888 22 июля 2017 г.
[/html]
Acest cimitir pentru ostaşi germani căzuţi în cel de al Doilea război mondial a fost construit de către asociaţia Uniunea Populară Germană pentru îngrijirea Mormintelor de Război în perioada 2001-2005 din însărcinarea Guvernului Republicii Moldova. Pentru a asigura întreţinerea şi îngrijirea cimitirului, Uniunea Populară depinde de cotizaţiile membrilor şi de donaţii. Tineri din Europa ajută în tabere de muncă internaţionale la îngrijirea cimitirelor şi înfăptuiesc punţi de înţelegere. Întrarea în vigoare a acordului între Republica Moldova şi Republica Federală Germană cu privire la mormintele de război a creat baza legală pentru construirea acestui cimitir din Chişinău, aşezat pe teritoriul comunei Grătieşti. Terenul a fost pus la dispoziţie Republicii Federale Germane în mod gratuit de către guvernul Republicii Moldova. În anul 1998 Uniunea Populară a început lucrările de evidenţiere şi cercetare a mormintelor de ostaşi germani căzuţi pe teritoriul Republicii Moldova. Primele înhumări au avut loc în anul 2001. Până în anul 2005 au fost recuperate osemintele din sute de morminte şi reînhumate în acest loc. Lucrările vor continua şi în viitor. La finalizarea lor îşi vor găsi odihna în acest loc peste 30000 de soldaţi germani căzuţi în II război mondial. În ziua de 20 Mai 2006 cimitirul a fost deschis publicului. Morţii din acest cimitir ne îndeamnă la Pace.
Funerar.md Coroane.md Funeral.md Candele.md Sicriu.md Repatriere.md Pomana.md